PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Životnost nových pneumatik DOT

Informace k životnosti a stáří nových pneumatik (DOT)

Vyjádření společnost Goodyear

V posledních letech se v období sezonního přezouvání pneumatik pravidelně objevují mezi řidiči diskuze o stárnutí pneumatik a životnosti nových pneumatik. Hlavní neznámou pro většinu z nich je, do jakého data výroby lze novou nepoužitou pneumatiku považovat za "novou". Zásadním sdělením pro všechny řidiče je skutečnost, že neexistují žádná oficiální vědecká ani technická data, jež by jasně stanovovala maximální stáří nové, nepoužité pneumatiky. Prodejci pneumatik však musí dodržovat důležitou podmínku, že nové pneumatiky je nutné řádně skladovat.

"Setkáváme se občas s řidiči, kteří odmítají nakupovat nové pneumatiky vyrobené před rokem či dvěma lety. Své chování následně odůvodňují tvrzením, že pneumatiky považují za staré. Jedná se však o mylný názor. Stanovisko společnosti Goodyear je takové, že by neměla být stanovena žádná konkrétní životnost pneumatik, protože neexistují vědecká nebo technická fakta, na základě nichž by bylo možné určit jakoukoli minimální či maximální životnost osobní nebo nákladní pneumatiky. U renomovaných prodejců lze proto zakoupit bez obav pneumatiky i se starším datem výroby," říká Lenka Majková, Marketing Specialist společnosti Goodyear Dunlop. Toto stanovisko sdílí se společností Goodyear Dunlop také Evropská technická organizace výrobců pneumatik a ráfků (ETRTO) i americká Asociace gumárenských výrobců (RMA), jelikož ani podle nich neexistují jakákoli relevantní data k této problematice.

ETRTO uvádí ve své oficiální publikaci mimo jiné doporučení týkající se skladování pneumatik, duší a ráfků. Dokument neobsahuje informace o maximálním stáří nové pneumatiky, nýbrž se soustředí především na pravidla správného skladování, mezi něž se řadí ochrana před vysokými teplotami, výraznými změnami teplot, vlhkostí, ozónem, ultrafialovým zářením, kontaktem s tuky či agresivními chemikáliemi. "Pneumatiky společnosti Goodyear jsou vyráběny v souladu s předpisy ETRTO, díky čemuž jsou velmi odolné vůči přirozenému stárnutí," dodává Lenka Majková.

Pokud bychom přesto hledali časové vymezení, do jakého data výroby lze pneumatiky považovat za nové, bylo by jej možné najít například v britské normě BS AU 50. Ta říká, že pneumatiku lze označovat za novou, byla-li vyrobena nejvíce před 6 lety. Národní asociace distributorů pneumatik (NTDA) v této souvislosti uvádí jen 5 let od data výroby. Německé asociace gumárenského průmyslu, výrobců a prodejců pneumatik rovněž tvrdí, že pneumatiky se označují za nové, pokud neuplynulo více než 5 let od data jejich výroby. Za pozornost však stojí i skutečnost, že žádný z dokumentů zmíněných organizací neříká, že po této době pneumatiky nesmějí být prodávány nebo nejsou vhodné ke svému účelu.

Stáří pneumatik

Problematika životnosti pneumatik se opět objevuje v médiích s různým doporučením, které by měli spotřebitelé brát v úvahu při nákupu pneumatik. Máme chtít "nové" a "čerstvé" produkty a při nákupu kontrolovat datum výroby pneumatiky (tzv. DOT číslo)?

Základním faktem je, že neexistují žádná vědecká a technická data k určení maximálního stáří nové, nepoužité pneumatiky pro osobní, 4x4 a lehké nákladní vozy!

Nicméně je důležité vzít v úvahu podmínku, že pneumatiky musejí být řádně uskladněny. Doporučení médií by sice nemělo být chápáno jako minimální provozní životnost pneumatiky, ale prodejcům radíme - z důvodů adekvátního oběhu skladových zásob - dodávat pneumatiky od společnosti Goodyear koncovým uživatelům do 5 let od data výroby.

V hlavních evropských zemích způsobila otázka provozní životnosti pneumatik také reakce specializovaných časopisů, národních asociací distributorů pneumatik, prodejců a výrobců.

Upozorňují, že pneumatika není zboží krátkodobé spotřeby a zákazníci jsou často dezinformováni médii!
Co mají všichni společného, je důraz na zásadní roli podmínek skladování pneumatiky a principů údržby. Kromě profesionálních doporučení mnozí hledají odpovědi v národní legislativě, prováděcích předpisech a dalších dokumentech, kde se snaží najít cokoli o časovém limitu od data výroby, do nějž musí být pneumatika prodána. Níže uvádíme některá z nejznámějších a nejběžnějších doporučení od různých organizací:

Názor technické asociace:
Evropská technická organizace výrobců pneumatik a ráfků (ETRTO). Ve své oficiální publikaci ETRTO uvádí doporučení ke skladování pneumatik, duší a ráfků. Samotný tento dokument nemá právní účinnost, ale v praxi se lze jeho směrnicemi bez problémů řídit. Doporučení nedefinují časový limit pro prodej pneumatiky, ale soustředí se na správné skladování, aby se zachovaly vlastnosti pneumatiky. Správné skladování znamená kromě jiného ochranu před vysokými teplotami a změnami teplot, vlhkostí, ozónem, ultrafialovým zářením, tuky a agresivními chemikáliemi.

Pneumatiky společnosti Goodyear jsou vyráběny v souladu s předpisy ETRTO tak, aby byly odolné vůči přirozenému stárnutí pneumatik a tím získali velmi dlouhou životnost.

Evropské země:
Časový limit pro pneumatiky považované za nové (pokud jsou řádně skladovány), a jako takové prodávané, lze najít v britské normě BS AU 50. Ta říká, že pneumatika může být stará 6 let, přičemž Národní asociace distributorů pneumatik (NTDA) v této souvislosti zmiňuje 5 let od data výroby. Německé asociace gumárenského průmyslu, výrobců pneumatik a prodejců pneumatik říkají, že pneumatiky se považují za nové, pokud jsou méně než 5 let staré. Je zajímavé, že dokumenty zmíněných organizací neříkají, že po této době pneumatiky nesmějí být prodávány nebo nejsou vhodné ke svému účelu. Nicméně před prodáním by měly být prohlédnuty odborníkem nebo by měly být montovány v odborném pneuservise.

Stanovisko společnosti Goodyear:

  • Pneumatiky značek Goodyear Corporation (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Debica) a jejich komponenty (duše, pásky) jsou navrženy tak, aby odolávaly velkým silám, zatížení, vystavení slunečnímu záření a provozním teplotám po celou dobu životnosti. Aby si pneumatika udržela své vlastnosti, její komponenty jsou vyráběny z optimální směsi vosků, antioxidantů a antiozonantů.
  • Uskladněné i používané pneumatiky si udrží adekvátní vlastnosti, pokud jsou správně udržovány, není s nimi nevhodně manipulováno a jsou uskladněny ve správných podmínkách.

Adekvátní uskladnění je zásadně důležité
Proto si uskladněné pneumatiky udrží své původní vlastnosti. Je třeba si všimnout, že při používání se samozřejmě některé vlastnosti mění kvůli pomalému ale trvalému opotřebení, tj. dochází k postupné ztrátě hloubky kanálků dezénu.

Některé vlastnosti časem degradují, ale jiné se zlepšují. Například odolnost vůči aquaplaningu a opotřebení na mokrém povrchu se obecně snižují. na druhé straně ovládání a opotřebení na suchém povrchu se optimalizují. Takže s rozumným přístupem mohou řidiči přizpůsobit svůj styl jízdy stavu opotřebení pneumatik na svém vozidle.

O společnosti Goodyear
Goodyear je jedním z největších výrobců pneumatik na světě. Zaměstnává přibližně 71 tisíc lidí. Vyrábí produkty na 55 místech ve 22 zemích po celém světě. Jeho dvě inovační centra - Akron v americkém Ohiu a Colmar-Berg v Lucembursku - usilovně pracují na vývoji nejmodernějších produktů a služeb, které nastavují technologické i výkonnostní standardy pro celý obor. Pro více informací o Goodyear Corporation a jejích produktech navštivte www.goodyear.cz.


Vyjádření společnost Michelin

5 ROKŮ STARÁ PNEUMATIKA NENÍ STARÁ PNEUMATIKA!

Pneumatiky vyráběné v souladu s předpisy ETRTO jsou produkty s delší životností; navrženy jsou tak, aby se zabraňovalo přirozenému stárnutí pneumatik.

Také pneumatiky Michelin se vyrábějí v souladu s předpisy ETRTO!

Co se životnosti týče, uvádí ETRTO pouze všeobecná doporučení. Společnost Michelin proto vytvořila na základě výsledků z testů podrobnější doporučení.

Testy chování pneumatik v závislosti na jejich stáří

Testy řádné funkčnosti pneumatik v závislosti na jejich stáří pravidelně provádějí technologická střediska výrobce pneumatik. Speciální testy změří, jak se pneumatiky chovají na mokrém i suchém povrchu, během brždění a v případě, že dojde k aquaplaningu.

Analýzy výsledků testů ukazují, že neexistuje žádný rozdíl v chování
Mezi úplně novými pneumatikami a nepoužitými pneumatikami, které jsou rok, dva, tři nebo 5 let staré, pokud se správně skladovaly.!!!

Toto doporučení zveřejnila asociace JATMA (Asociace japonských výrobců automobilových pneumatik) a akceptují ho všichni automobiloví výrobci. V USA toto doporučení zveřejnily společně firmy Michelin Continental a Bridgestone. V Evropě zveřejnila společnost Bridgestone doporučení, které je identické s doporučením společnosti Michelin.

Životnost pneumatik pro osobní vozy a lehké nákladní vozy včetně životnosti rezerv
Následující doporučení platí pro pneumatiky pro osobní vozidla a lehká nákladní vozidla s označením C nebo LT. Pneumatiky se skládají z nejrůznějších typů materiálů a pryžových směsí, které mají výkonnostní vlastnosti důležité pro řádnou funkci pneumatiky samotné. Vlastnosti těchto komponentů se v průběhu času vyvíjejí. U každé pneumatiky tato evoluce závisí na celé řadě faktorů, jako jsou například počasí, podmínky, za jakých se pneumatiky skladují, a podmínky, v jakých se pneumatiky používají (zatížení, rychlost, tlak nahuštění, údržba atd.) a kterým jsou pneumatiky během doby, kdy se používají, vystavovány. Vývoj stavu v závislosti na okolních podmínkách může být velice různý, takže předpovědět přesně životnost určité pneumatiky předem není zkrátka možné.

Z tohoto důvodu se vedle pravidelných kontrol stavu a nahuštění pneumatik prováděných spotřebitelem doporučuje, aby prohlídku stavu pneumatik na osobních vozidlech a lehkých nákladních vozidlech, včetně kontroly stavu jejich rezerv, prováděl pravidelně kvalifikovaný specialista, např. prodejce pneumatik, který zhodnotí, zda je vhodné pneumatiku dále používat. Pneumatiky, které se používají 5 let a déle by měl odborný pracovník zkontrolovat minimálně jednou za rok.

Zdůrazňujeme, že je důležité, aby spotřebitel sledoval nejen stav pneumatiky "na pohled" a tlak nahuštění, ale také veškeré změny v dynamickém chování, např. rychlejší ucházení pneumatik, hlučnost a vibrace, což by mohly být známky toho, že pneumatiku je třeba vyřadit z provozu, protože jinak by mohlo dojít k defektu.

Není možné předem stanovit, že pneumatiky se vymění tehdy a tehdy, protože jsou tak a tak staré. Nicméně čím starší pneumatika je, tím větší je pravděpodobnost, že ji bude třeba vyměnit kvůli změnám, které v ní proběhly v důsledku používání, nebo z jiných důvodů, které se objeví při kontrole nebo během používání.

Většinu pneumatik je třeba vyměnit dříve než po deseti letech, avšak doporučuje se, aby každá pneumatika, která je stará 10 let a více od data výroby, a to platí i pro rezervní pneumatiku, byla vyměněna čistě z bezpečnostních důvodů, a to i tehdy, vypadá-li pneumatika použitelně a vzorek není sjetý tak, aby ji bylo nutné měnit.

U pneumatik, které spotřebitel pořídil společně s novým vozem již obuté, se doporučuje postupovat dle doporučení výrobce vozu pro výměnu pneumatik, pokud nějaké existuje (avšak nepoužívat déle než 10 let).

JAKÁ JE PRAVDA OHLEDNĚ STÁRNUTÍ PNEUMATIK?

OTÁZKA: Proč Michelin poskytuje tyto informace o stárnutí pneumatik?
ODPOVĚĎ: Protože ohledně stárnutí pneumatik existuje obecně rozšířená mylná představa. Nezapomeňte: nejdůležitějším datem NENÍ to, kdy byla pneumatika vyrobena (DOT), ale kdy byla namontována na vozidlo.

OTÁZKA: Pneumatika významně nestárne, dokud není namontována na vozidlo. Proč?
ODPOVĚĎ: Před montáží je pneumatika nenahuštěná, nezatížená a vystavena minimálním teplotním výkyvům místa uskladnění.

OTÁZKA: Pokud datum výroby není důležité, co JE tedy důležité?
ODPOVĚĎ: Datum, kdy je pneumatika namontována na vozidlo. Během provozu je pneumatika vystavena velkému množství negativních vlivů, nárazům a dalším jízdním podmínkám, které se nevyskytují při jejím skladování. Proto začíná pneumatika po montáži významně stárnout.

OTÁZKA: Existují nějaké studie, které potvrzují, že stárnutí pneumatik je nepodstatné při skladování a začíná se významně projevovat až po montáži?
ODPOVĚĎ: Byly uskutečněné tři studie v Koreji, Německu a Saudské Arábii. Studie v Koreji a Německu prokázaly, že neexistují žádné rozdíly ve výkonech nově vyrobené pneumatiky a pneumatiky skla- dované po dobu tří let. Studie ze Saudské Arábie ukazuje, že pneumatika užívaná na vozidle po dobu jednoho roku vykazuje stejné známky stár- nutí jako pneumatika skladovaná po dobu deseti let.

OTÁZKA: Pneumatiky začínají po montáži na vozidlo stárn- out. Jak Michelin doporučuje o ně pečovat?
ODPOVĚĎ: Po montáži vyžadují pneumatiky během svého provozního života speciální péči, která při skladování není třeba, jako je: kontrola tlaku huštění, správně seřízená geometrie vozidla, kontrola poškození a měření hloubky běhounu.


Životnost nových (nepoužívaných) pneumatik.

Prohlášení Continental AG

Stárnutí pneumatiky je projevem chemických a fyzikálních procesů, které probíhají velmi pomalu u nových, nepoužívaných pneu pokud jsou správně skladovány. Při skladování za doporučených podmínek (např.: v chladu, suchu, mimo dosah přímého světla, chemických látek a zdrojů ozonu), si bude pneumatika udržovat své původní dobře vyvážené vlastnosti po dlouhé časové období.

Správně skladované a nepoužívané pneumatiky do stáří 5 let mohou být prodávány jako nové pneumatiky a je možné je dát do normálního provozu. (Continental nedoporučuje nákup nebo používání použitých pneumatik, které mají neznámou historii.)

Poznámka: Záruční doba začíná datem koupě pneumatiky. Continental doporučuje, aby všechny pneumatiky (včetně rezervních pneu), které jsou starší než 10 let od data výroby, byly nahrazeny novými pneumatikami.

Odborné doporučení firmy Continental:

Doporučení pro skladování pneumatik.
Doporučení pro provoz a životnost osobních a dodávkových pneumatik.
Doporučení pro provoz použitých (opotřebených) osobních a dodávkových pneumatik. (informace – viz. Technický rádce Continental, www.conti-online.cz)

Časové rozpoznání stáří pneumatik

Stáří jakékoliv pneumatiky může být nalezeno na bočnici po prozkoumání znaků následujících za symbolem "DOT".

Stáří pneumatik vyrobených po roce 1999 je dáno posledními čtyřmi číslicemi, které identifikují datum výroby podle týdnů. První dvě číslice ze čtyřčíslí označují týden výroby (v rozsahu od "1" do "53").

Poslední dvě číslice označují rok výroby (např. pneumatika s označením "DOT XXXXXXXX2703" byla vyrobena ve 27 týdnu roku 2003).

Pneumatiky vyrobené před rokem 2000 mají datum výroby označeno pouze třemi číslicemi. Pro další rozlišení data výroby v rámci desetiletí 1990 přidal Continental za trojici čísel označujících datum výroby trojúhelník (◄).To znamená, že pneumatiky s označením "DOT XXXXXXX274◄" byly vyrobeny v týdnu 27 roku 1994.

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Vliv teploty na provozní životnost pneumatik

Celková provozní životnost pneumatik závisí na způsobu jejich skladování a provozních podmínkách, kterým je pneumatika během svého životního cyklu vystavena (např. zatížení, rychlost, tlak nahuštění, nebezpečné předměty na vozovce, vlivy prostředí atd.). Vzhledem k tomu, že provozní podmínky a způsob údržby jednotlivých typů pneumatik se mohou výrazně lišit, není možné přesně předpovědět provozní životnost žádné konkrétní pneumatiky. Vysoké teploty mohou mít na provozní životnost pneumatiky dvojí vliv:

1. Vliv velmi vysokých teplot dosahovaných obvykle pouze po krátkou dobu.
Velmi vysokých teplot je typicky dosahováno při velmi vysokých rychlostech. Schopnost pneumatiky odolat těmto vysokým teplotám a/nebo schopnost rozptýlit teplo je kontrolována a stanovena výrobcem a vyznačena rychlostním indexem na boční straně pneumatiky jako součást servisních informací.

2. Vliv dlouhodobého vystavení vysokým teplotám.
Čím déle je pneumatika vystavena vysokým teplotám, tím větší je pravděpodobnost výskytu škodlivých změn materiálu a vlastností pneumatiky. Navíc, čím vyšším teplotám je pneumatika vystavena, tím rychleji může k těmto změnám dojít. Ty se pak mohou projevit snížením pevnosti/odolnosti nebo únavou materiálu pneumatiky, což může mít za následek její trvalé poškození.

Společnost Continental doporučuje skladovat pneumatiky v následujících podmínkách:

Nikdy neskladujte pneumatiky na místech, kde mohou být vystaveny extrémním teplotám.

Pneumatiky skladujte výhradně v prostředí s maximální teplotou 35 °C (95 °F), v ideálním případě na místech s teplotou pod 25 °C (77 °F). Provozní teploty pneumatik mohou být vyšší. Nicméně i zde stále platí, že čím vyšším teplotám je pneumatika vystavena, tím nižší je její provozní životnost. Společnost Continental doporučuje, aby veškeré pneumatiky vyrobené před více než deseti (10) lety byly vyřazeny z provozu. Jsou-li pneumatiky vystaveny delší dobu výrazně vyšším teplotám, společnost Continental doporučuje, aby byly vyřazeny rychleji. V případě, že si zákazník není jist, zda je nutné pneumatiku vyřadit z provozu, či nikoliv, měl by ji nechat neprodleně zkontrolovat zaškoleným odborníkem.

Společností NHTSA (National Highway Traffic Administration of the USA) a asociací ASTM (Association for Standardization of Testing Methods) bylo zjištěno, že je-li pneumatika vystavena teplotě 65 °C po dobu 5 týdnů, může v určitých náročných podmínkách změnit své provozní vlastnosti obdobně jako v případě používání v extrémně teplém podnebí po dobu 4–6 let.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je vliv extrémně nízkých teplot. Velmi nízké teploty (přibližně pod -30 °C (-22 °F) pro letní/vysokozátěžové pneumatiky a přibližně 50 °C (-58 °F) pro zimní/celosezónní pneumatiky) mohou mít za následek zkřehnutí materiálu. Z tohoto důvodu by měly být pneumatiky před použitím při extrémně nízkých teplotách pečlivě zahřáté.

Nastavení souborů cookies

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.