PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Manipulace s pneumatikami a jejich skladování

Pneumatiky musí být:

 • skladovány ve větrané a suché místnosti s mírnou teplotou, mimo přímý sluneční svit a mimo nepříznivé klimatické podmínky.
 • vzdáleny od jakékoli chemické látky, rozpouštědla nebo ropné látky, které by mohly porušit pryž.
 • vzdáleny od jakéhokoli předmětu, který by mohl prorazit, pryž (kovové a dřevěné hroty apod.)

Neskladujte pneumatiky dlouhodobě ve sloupcích. Vyjímku tvoří jen případy, kdy jsou pneumatiky obuty na ráfku a nahuštěny. Nezatěžujte pneumatiky ani jinými předměty.

Pneumatiky musí být vzdáleny od jakéhokoliv zdroje plamene, žáru či elektrických výbojů (akumulátorových nabíječek). Při manipulaci s pneumatikami se doporučuje užívat ochranné rukavice.

Skladování pneumatik

Skladování pneumatik

Aby pneumatikám zůstaly jejich vlastnosti, je nezbytné respektovat některá důležitá pravidla ohledně jejich skladování.

Je potřeba se vyhnout:
 • přímému a dlouhodobému vystavení slunci,
 • zdrojům velkého tepla,
 • vlhkosti,
 • přítomnosti ředidel, ropných látek a jiných cemických výrobků,
 • přístrojům uvolňujicím ozón (transformátory, elektrické motory...)
 • dlouhodobému skladování ve sloupcích

Místo skladování musí být suché, středně větrané, bez přímého světla. Pneumatiky obuté na ráfku mohou být skladovány ve sloupcích či mohou být zavěšené. Pneumatiky neobuté na ráfku musí být skladovány vertikálně, abychom zamezili tlakům na kostru pneumatiky, a musí být otáčeny (jednou měsíčně).

Používání pneumatik

 • Výběr pneumatiky musí být v souladu s originálním vybavením vozu, které uvádí výrobce vozidla či oficiální instituce. Každá jiná konfigurace musí být schválena odborníkem na pneumatiky, který nabídne nejvhodnější řešení v souladu s platnými zákonnými předpisy.
 • Při zakoupení použité pneumatiky je zapotřebí, aby před montáží na ráfek byla odborně posouzena její kvalita.
 • Důrazně se doporučuje, aby se na téže nápravě používaly pneumatiky se stejným dezénem.
 • Pokud se mění pouze dvě pneumatiky, doporučuje se montovat nové či méně opotřebované pneumatiky na zadní nápravu.
 • Pokud se vozidlo vybavuje zimními pneumatikami, doporučuje se tak učinit u všech 4 pneumatik.
 • Nepoužívejte pneumatiku s nevhodným tlakem huštění a při rychlosti vyšší, než je její rychlostní index, se zatížením vyšším, než je její index nosnosti.
 • Rezervní pneumatika pro krátkodobé použití nesmí být užívána dlouhodobě.

Kontrola a údržba


Skladování pneumatik

Měsíční kontrola tlaku pneumatik (včetně tlaku rezervní pneumatiky) a jeho úprava, pokud neodpovídá doporučeným hodnotám. Tlak v pneumatikách musí být kontrolován za studena (studenými pneumatikami se rozumnějí pneumatiky, s nimiž se nejelo alespoň 2 hodiny nebo které ujely méně než 3 kilometry při pomalé rychlosti), nebo za tepla s tím, že se k tlaku doporučenému za studena připočte 0,3 barů.

Pravidelná kontrola tlaku pneumatik se vyžaduje i u pneumatik, které jsou huštěny dusíkem.

Při neobvyklé ztrátě tlaku nechte zkontrolovat stav vnitřní i vnější strany pneumatiky, stav disku a ventilu.

Kontrola opotřebení pneumatiky (výměna pneumatiky, pokud se přesáhne povolená míra opotřebení). Poraďte se s odborníkem na pneumatiky, pokud zpozorujete nebo odhalíte neobvyklé a/nebo nepravidelné opotřebení pneumatiky či odlišnou míru opotřebení pneumatik na stejné nápravě.

Všechny řezy, průrazy, deformace nebo jiné viditelné anomálie musí být prozkoumány odborníkem. Nepoužívejte poškozenou pneumatiku nebo pneumatiku, která jela při úplné ztrátě tlaku, bez kontroly odborníka.

U pneumatik, které umožňují jízdu při úplné ztrátě tlaku, bezpodmínečně respektujte pravidla použití daná výrobcem pneumatiky

Všechny nestandartní projevy jako vibrace, hluk a boční tah musí být prozkoumány odborníkem.

Všechny opravy musí provádět odborník.

Každá pneumatika se známkami stárnutí či únavy (praskliny...) musí být zkontrolována odborníkem, a to i tehdy, když je málo využivána či téměř vůbec nevyužívána (např. rezervní pneumatika, pneumatika na karavanu, obytném voze, přívěsu).
Doporučení ohledně doby užívání pneumatik pro osobní vozidla, lehká užitková vozidla(značení C nebo LT) a vozidla 4x4


Délka užívání jednotlivých pneumatik je velmi různorodá a není možné ji předem určit. Pneumatiky jsou složeny z různých druhů materiálů směsí kaučuku, které jsou zásadní pro jejich fungování, ale které se také postupem času vyvíjejí. Tento vývoj závisí na mnoha faktorech - klimatických podmínkách, podmínkách skladování a uživání (zatížení, rychlost, tlak nahuštění, údržba, atd.), kterým jsou pneumatiky během svého života vystavovány.

Proto se doporučuje, aby každý řidič sledoval vizuální stav svých pneumatik, každou ztrátu tlaku nahuštění a každou anomálii (vibrace, hluk, boční tah), které by mohly vést k nezbytné výměně pneumatik.

Nezávisle na pravidelných kontrolách a úpravách tlaku nahuštění se doporučuje, aby všechny penumatiky (tedy i rezerví, užívané na přívěsu, karavenech a obytných vozech) byly pravidelně kontrolovány odborníkem, který zhodnotí jejich stav.Po pěti či více letech uživání pneumatik by tyto kontroly měly probíhat minimálně jednou ročně.

V případě potřeby dodržujte při výměně původního vybavení doporučení výrobce vozidla.

Pokud pneumatiky nebyly měněny do deseti let po jejich výrobě doporučuje se pro jistotu je vyměnit za nové pneumatiky, i kdyby ještě nedosáhly hranice možného opotřebení a zdály se být vhodné k dalšímu užívání.

zpět >>


Velký test letních pneumatik pro rok 2023

Vážení zákazníci, blíží se čas přezouvání zpět na letní pneumatiky a proto Vám přinášíme první testy letních pneumatik provedené renomovanou společností ADAC a AutoBild. Tentokrát byl proveden velký test 50 značek. Všechny testy pro letošní rok ovládli pneumatiky značky Goodyear, následované značkami Continental a Michelin.

Testy zimních pneumatik pro rok 2022/2023

Vážení zákazníci, blíží se čas přezouvání zpět na zimní pneumatiky a proto Vám přinášíme první testy zimních pneumatik provedené renomovanou společností ADAC. Ta provedla test ve dvou rozměrech. Všechny testy pro letošní rok ovládli pneumatiky značky Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin, Dunlop, Fulda a Hankook.

Stáří a životnost pneumatik

Stáří pneumatik je poslední roky velmi žhavým tématem v gumařském světě. Oficiální vyjádření vydalo několik výrobců, z nich níže uvedeme ty, kteří jsou na poli pneu branže nejdéle a to společnost Michelin a Goodyear. Z jejich posledního oficiálního vyjádření vyplývá, že při skladování stárnou pneumatiky 17× pomaleji než v provozu. Proč tedy takový poprask majitelů automobilů, kteří stále žádají co nejčerstvější datum výroby u pneumatik?

Povyk ohledně stáří pneu kazí naši pověst, bouří se renomovaní výrobci i prodejci pneumatik a vydávají jeden za druhým stanoviska o striktním dodržování kvality, standardů a pečlivosti, které se týkají výroby a skladování pneumatik. Výrobce pneumatik Michelin, je další, kdo se otevřeně postavil v boji za vymýcení těchto mýtů.

Michelin: Dodáváme stejně kvalitní pneumatiky bez ohledu na datum jejich výroby.?

Největší vliv na stárnutí pneumatik mají podmínky jejich užívání a údržby

Na stárnutí pneumatik se největší mírou podílí UV záření. Výrobci a prodejci pneumatik proto kladou značný důraz na kvalitu skladování pneumatik ? zásadní je temná místnost, bez velkých teplotních výkyvů. Pneumatiky uskladněné za kvalitních podmínek stárnou 17× pomaleji než při užívání.

Co tedy nejvíce ovlivní, jak dlouho pneumatiky budete moci používat?

Rychlost stárnutí pneumatik v provozu odpovídá poměru: 1 rok skladování = 3 týdny užívání

*studie Michelin

Od okamžiku kdy namontujete nové pneumatiky na vozidlo, nebo je budete skladovat v jiných podmínkách než k tomu určených, rozbíhá se jejich proces stárnutí a to pravidelným vystavením UV záření. Jejich životnost bude závislá na Vašem přístupu k nim a především na pečlivosti údržby a jejich správném provozování.

Podmínky provozu jsou zásadní.

Pokud nazujete na vůz pneumatiky s čerstvým datem výroby, a každý den budete parkovat na slunci na rozpáleném parkovišti, a nebudete je pravidelně ošetřovat a kontrolovat jejich tlak, zestárnou tyto pneu dříve, než pneumatiky s 2 roky starým datem výroby, u kterých majitel pečlivě kontroluje tlak a vozidlo pravidelně garážuje. V případě domácího skladování pneu je nutné před uskladněním pneumatiky omýt a uložit na místo bez přístupu světla. Pokud například ponecháte zbytky soli na zimních pneumatikách a položíte je přes léto v garáži pod nestíněné okno, připravujete se tak zbytečně o cenné týdny a měsíce z jejich životnosti.

Pneumatika nemá nikdy předem přesně stanovitelnou životnost a nelze ji dopředu odhadnout. Pneumatiky starší 5 let je důležité pravidelně kontrolovat, zda na sobě nenesou známky stárnutí nebo únavy, které mohou vést ke ztrátě přilnavosti a snížení bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů doporučuje výrobce Michelin vyměnit pneumatiky (včetně rezervní) starší 10 let, a to i v případě, že mají stále dostačující výšku dezénových drážek a nejeví známky stáří či únavy, jako je například popraskaná pryž na vnější straně běhounu, na bočnici a na patce, deformace apod.

Mnohem důležitější než datum výroby je věnovat pneumatikám pravidelnou a správnou péči, výrazně tím prodloužíte jejich životnost a mnohem déle si budete moci užívat kvalitní a bezpečnou jízdu.

Nezapomeňte 1 rok skladování = 3 týdny užívání!

Pneumatiky a jejich funkce

Pneumatiky musí plnit hned několik funkcí, při jejich návrhu a výrobě je potřeba mít je na zřeteli. Stabilita vozidla závisí na tom, jak pneumatiky udrží stopu bez ohledu na stav povrchu vozovky nebo klimatické podmínky. Pneumatika musí udržet příčné síly, aniž by vozidlo opustilo svoji trajektorii. Ve většině případů má automobil na každé nápravě jiný tlak v pneumatikách. Ideální směrové stability vozidla se docílí dodržením správného tlaku na přední i zadní nápravě. Na bezpečnou jízdu vozidla má vliv výběr správných pneumatik, které jsou jedinou spojnici mezi vozem a silnicí.

Nákladní protektory od Pneu VRANÍK

Pneu Vraník je největším výrobcem protektorovaných pneumatik pro osobní, dodávkové a 4x4 automobily v České republice. Výrobky firmy jsou od června 2003 homologovány a vyhovují požadavkům EU. Poslední novinkou firmy je nabídka nákladních protektorů vyráběných jak studenou tak teplou technologií. Společnost používá vysoce kvalitní protektorovací běhouny od rakouské společnosti KRAIBURG anebo alternativní běhouny od českého výrobce GALGO, které vynikají poměrem cena/výkon. Pneumatiky jsou vyráběny nejmodernější technologií s důrazem na kvalitu a kompletnost sortimentu nákladních pneumatik. Základem je přísný výběř pouze originálních koster. Samozřejmostí je diadnostické zařízení (shearograf), které nedestrukční metodou odhalí případné poškození pneumatiky jak na vstupní tak i na výstupní kontrole. Na pneumatiky poskytuje výrobce časově neomezenou záruku, rozhoduje výška zbylého dezénu. DOPORUČUJEME.

Alu kola a jejich přednosti.

Před nákupem alu kol si je nutné rozmyslet, jak velká litá kola na svém autě chcete mít. Použitím Alu kol získáte mnoho výhod jako např. : krásný a moderní design, zlepšení jízdních vlastností, svou nízkou váhou nezatěžují kola, mohou přispět ke snížení spotřeby paliva, ... Největší předností alu kol je jejich lehkost jsou totiž vyrobená ze slitiny hliníku a dalších kovů. Tyto disky se odlívají jako jeden kus. Alu kola jsou velice lehká, což se odráží na lepším pérování.V naší nabídce naleznete alu kola, která jistě uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Nezapomínejte, že každý automobil díky nim vypadá skvěle.

Co nepodcenit při výběr pneu.

Při výběru nosnostního i rychlostního indexu u pneu se často chybuje. Oba indexy přímo souvisejí s rozměry pneumatiky. Nesprávně zvolený vzorek pneumatik dokáže také nadělat dost neplechy. Některé osobní vozy je nutné vybavit pneu se zvýšenou nosností. Nešetřete na kvalitě Vašich pneumatik, rozhodujete tak o tom jak se budete na silnicích cítit. Zda bezpečně či nikoliv. A aby převážil pocit bezpečí pak k tomu musíte mít správné obutí. Pokud budete používat pneu s předepsanými vlastnostmi tak se vyhnete nepříjemným komplikacím a můžete jim výrazně prodloužit životnost.

Alu kola na vozidlech.

Alu kola nesmí chybět na žádném autě současnosti, protože mu dodají punc luxusu. Alu kola váš vůz oživí i celkově změní jeho vzhled. S Alu koly bude váš automobil mnohem krásnější. Při výběru Alu kol je důležitých několik parametrů, kterými se od sebe jednotlivá Alu kola liší. Měli byste tato kola vybírat s přihlédnutím na rozměry, které mohou být použity na váš automobil. Potřebné informace získáte z technického průkazu vozu. Alu kola vyniknou nejen na tuningových vozech, ale i na běžných typech automobilů. Alu kola vyrobená ze slitiny hliníku a dalších kovů jsou velmi lehká.

Nastavení souborů cookies

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.