PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Manipulace s pneumatikami a jejich skladování

Pneumatiky musí být:

 • skladovány ve větrané a suché místnosti s mírnou teplotou, mimo přímý sluneční svit a mimo nepříznivé klimatické podmínky.
 • vzdáleny od jakékoli chemické látky, rozpouštědla nebo ropné látky, které by mohly porušit pryž.
 • vzdáleny od jakéhokoli předmětu, který by mohl prorazit, pryž (kovové a dřevěné hroty apod.)

Neskladujte pneumatiky dlouhodobě ve sloupcích. Vyjímku tvoří jen případy, kdy jsou pneumatiky obuty na ráfku a nahuštěny. Nezatěžujte pneumatiky ani jinými předměty.

Pneumatiky musí být vzdáleny od jakéhokoliv zdroje plamene, žáru či elektrických výbojů (akumulátorových nabíječek). Při manipulaci s pneumatikami se doporučuje užívat ochranné rukavice.

Skladování pneumatik

Skladování pneumatik

Aby pneumatikám zůstaly jejich vlastnosti, je nezbytné respektovat některá důležitá pravidla ohledně jejich skladování.

Je potřeba se vyhnout:
 • přímému a dlouhodobému vystavení slunci,
 • zdrojům velkého tepla,
 • vlhkosti,
 • přítomnosti ředidel, ropných látek a jiných cemických výrobků,
 • přístrojům uvolňujicím ozón (transformátory, elektrické motory...)
 • dlouhodobému skladování ve sloupcích

Místo skladování musí být suché, středně větrané, bez přímého světla. Pneumatiky obuté na ráfku mohou být skladovány ve sloupcích či mohou být zavěšené. Pneumatiky neobuté na ráfku musí být skladovány vertikálně, abychom zamezili tlakům na kostru pneumatiky, a musí být otáčeny (jednou měsíčně).

Používání pneumatik

 • Výběr pneumatiky musí být v souladu s originálním vybavením vozu, které uvádí výrobce vozidla či oficiální instituce. Každá jiná konfigurace musí být schválena odborníkem na pneumatiky, který nabídne nejvhodnější řešení v souladu s platnými zákonnými předpisy.
 • Při zakoupení použité pneumatiky je zapotřebí, aby před montáží na ráfek byla odborně posouzena její kvalita.
 • Důrazně se doporučuje, aby se na téže nápravě používaly pneumatiky se stejným dezénem.
 • Pokud se mění pouze dvě pneumatiky, doporučuje se montovat nové či méně opotřebované pneumatiky na zadní nápravu.
 • Pokud se vozidlo vybavuje zimními pneumatikami, doporučuje se tak učinit u všech 4 pneumatik.
 • Nepoužívejte pneumatiku s nevhodným tlakem huštění a při rychlosti vyšší, než je její rychlostní index, se zatížením vyšším, než je její index nosnosti.
 • Rezervní pneumatika pro krátkodobé použití nesmí být užívána dlouhodobě.

Kontrola a údržba


Skladování pneumatik

Měsíční kontrola tlaku pneumatik (včetně tlaku rezervní pneumatiky) a jeho úprava, pokud neodpovídá doporučeným hodnotám. Tlak v pneumatikách musí být kontrolován za studena (studenými pneumatikami se rozumnějí pneumatiky, s nimiž se nejelo alespoň 2 hodiny nebo které ujely méně než 3 kilometry při pomalé rychlosti), nebo za tepla s tím, že se k tlaku doporučenému za studena připočte 0,3 barů.

Pravidelná kontrola tlaku pneumatik se vyžaduje i u pneumatik, které jsou huštěny dusíkem.

Při neobvyklé ztrátě tlaku nechte zkontrolovat stav vnitřní i vnější strany pneumatiky, stav disku a ventilu.

Kontrola opotřebení pneumatiky (výměna pneumatiky, pokud se přesáhne povolená míra opotřebení). Poraďte se s odborníkem na pneumatiky, pokud zpozorujete nebo odhalíte neobvyklé a/nebo nepravidelné opotřebení pneumatiky či odlišnou míru opotřebení pneumatik na stejné nápravě.

Všechny řezy, průrazy, deformace nebo jiné viditelné anomálie musí být prozkoumány odborníkem. Nepoužívejte poškozenou pneumatiku nebo pneumatiku, která jela při úplné ztrátě tlaku, bez kontroly odborníka.

U pneumatik, které umožňují jízdu při úplné ztrátě tlaku, bezpodmínečně respektujte pravidla použití daná výrobcem pneumatiky

Všechny nestandartní projevy jako vibrace, hluk a boční tah musí být prozkoumány odborníkem.

Všechny opravy musí provádět odborník.

Každá pneumatika se známkami stárnutí či únavy (praskliny...) musí být zkontrolována odborníkem, a to i tehdy, když je málo využivána či téměř vůbec nevyužívána (např. rezervní pneumatika, pneumatika na karavanu, obytném voze, přívěsu).
Doporučení ohledně doby užívání pneumatik pro osobní vozidla, lehká užitková vozidla(značení C nebo LT) a vozidla 4x4


Délka užívání jednotlivých pneumatik je velmi různorodá a není možné ji předem určit. Pneumatiky jsou složeny z různých druhů materiálů směsí kaučuku, které jsou zásadní pro jejich fungování, ale které se také postupem času vyvíjejí. Tento vývoj závisí na mnoha faktorech - klimatických podmínkách, podmínkách skladování a uživání (zatížení, rychlost, tlak nahuštění, údržba, atd.), kterým jsou pneumatiky během svého života vystavovány.

Proto se doporučuje, aby každý řidič sledoval vizuální stav svých pneumatik, každou ztrátu tlaku nahuštění a každou anomálii (vibrace, hluk, boční tah), které by mohly vést k nezbytné výměně pneumatik.

Nezávisle na pravidelných kontrolách a úpravách tlaku nahuštění se doporučuje, aby všechny penumatiky (tedy i rezerví, užívané na přívěsu, karavenech a obytných vozech) byly pravidelně kontrolovány odborníkem, který zhodnotí jejich stav.Po pěti či více letech uživání pneumatik by tyto kontroly měly probíhat minimálně jednou ročně.

V případě potřeby dodržujte při výměně původního vybavení doporučení výrobce vozidla.

Pokud pneumatiky nebyly měněny do deseti let po jejich výrobě doporučuje se pro jistotu je vyměnit za nové pneumatiky, i kdyby ještě nedosáhly hranice možného opotřebení a zdály se být vhodné k dalšímu užívání.

zpět >>

Nastavení souborů cookies

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.